Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92Stypendia pomostowe dla Maturzystów 2018

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków od tegorocznych maturzystów z małych dolnośląskich miejscowości, którzy dzięki rekomendacji FEM mogą otrzymać Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów.

Nabór wniosków trwa do 27 lipca 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów pomostowych dla Maturzystów 2018.


NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach przypomina, że od 1 sierpnia 2018 r. w tut. Ośrodku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+", świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.


PROGRAM „DOBRY START”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Ośrodka od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.


NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach przypomina, że od 1 sierpnia 2018 r. w tut. Ośrodku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+", świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przeczytaj.


INFORMACJE O DANYCH KONTAKTOWYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje, iż w związku z remontem oraz wymianą CO w Ośrodku dostępnymi numerami kontaktowymi są: tel. stacjonarny 74 816 46 11 oraz komórka 605 426 898.


 

W DNIU 2 MAJA 2018 ROKU OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOSZOWICACH BĘDZIE NIECZYNNY.

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach uprzejmie informuje, iż w związku z możliwością przystąpienia mieszkańców Gminy Stoszowice do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wydawane są formularze niezbędnych dokumentów.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Dystrybucja żywności potrwa do końca czerwca 2018 r. i prowadzona będzie cyklicznie na terenie Gminy Stoszowice przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Świętej Barbary w Stoszowicach, utworzony w dniu 3 czerwca 2017 roku zatwierdzonym przez Caritas Diecezji Świdnickiej w dniu 7 listopada 2017 roku.


Pierwsza pomoc dla Aktywnych - szkolenie

Szkolenie dla osób aktywny o pierwszej pomocy


Samoobrona dla seniorów

Kolejny grantobiorca LGD "Qwsi" - Stowarzyszenie Centrum Wyszkolenia Specjalnego z Ziębic - będzie realizowało warsztaty "Bezpieczny senior". Jest to bezpatny kurs samoobrony skierowany do seniorów.


Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel.: 509 287 310.


Nowy okres zasiłkowy

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje również:

  • od 01 sierpnia 2017 r. można skladac wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018
  • od 01 sierpnia 2017 r. mozna skladac nowe wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018

Zmiana godzin otwarcia Ośrodka

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach od 1 sierpnia zmienia godziny otwarcia w środę i piątek.

  • Środa 7:30 - 17:00
  • Piatek 7:30 - 14:00

Pozostałe dni pracy pozostają bez zmian.


Jak wybrac bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Bezpieczny i aktywny senior


Ośrodek będzie nieczynny 2 maja

Uprzejmie informujemy, że dzień 2 maja br. w Ośrodku Pomocy Społecznej jest ustanowiony dodatkowym dniem wolnym od pracy, za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017r. - Narodowe Święto Niepodległości.

 


Pierwsze spotkanie w ramach projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim obszarze interwencji"

W ostatni piątek 17.03.2017, w Stoszowicach o godzinie 10:00 odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim obszarze interwencji”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Cal oraz Industry Presonnel Services Sp. Z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akcja "Jabłka"

W spotkaniu uczestniczyło 12 uczestników projektu, doradcy zawodowi i członkowie grupy MGI. Spotkanie było dobrą okazją do wzajemnego poznania się i ustalenia szczegółów rozpoczynającej się współpracy z zakresu aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Pierwsze warsztaty społeczne odbędą się już 20-21 marca 2017. Spotkanie zorganizowane dzięki zaangażowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach.


AKCJA "JABŁKA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach po raz kolejny zakończył akcję „Jabłka” dedykowaną osobom najbardziej potrzebującym.

Akcja "Jabłka"

Owoce bezpłatnie wydawane były przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach w dniach 15.03.2017, 14.12.2016 r..


"BAL SENIORA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 8 października o godzinie 17:00 zaprasza na „Bal Seniora”.

Bal Seniora - 8 pazdziernika 2016 roku

 


AKCJA "MIGAJMY RAZEM"

Dowiedz się więcej na temat języka migowego.

Migajmy razem - proszura informacyjna na temat jezyka migowegou

 


AKCJA "JABŁKA / MARCHEW"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do akcji „Jabłka / Marchew”.

Akcja "Jabłka/Marchew"

Owoce i warzywa bezpłatnie wydawane będą w dniu 10.03.2016 r.. przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

  • Jabłka wydawane będą w ilości 20 kg na rodzinę.
  • Marchew wydawana będzie w ilości 10 kg na rodzinę.

Warunkiem odbioru produktów będzie potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.

 


Rusza program „Rodzina 500 plus”

Podpisana przez Prezydenta RP 17 lutego 2016 roku Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 


Świadczenie rodzicielskie

Od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

 

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

 


AKCJA "JABŁKA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zakończył akcję „Jabłka”.

Akcja "Jabłka"

Jabłka bezpłatnie wydawane były w dniu 23.11.2015 r. i 17.12.2015 r. przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

Jabłka wydawane były w ilości 20 kg (1 skrzynka) na rodzinę. Warunkiem odbioru jabłek było potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach składa podziękowania Panu Ferdynandowi Dragulskiemu za pomoc w rozładunku jabłek.

 


Wzrost kryteriów i niektórych świadczeń w pomocy społecznej

Od 1 października 2015 r. wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia w pomocy społecznej:

obecnie od 01.10.2015r.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
542 zł
634 zł (wzrost o 92 zł)
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie
456 zł
514 zł (wzrost o 58 zł)
Maksymalną kwotę zasiłku stałego
529 zł
604 zł (wzrost o 75 zł)
Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego
250 zł
288 zł (wzrost o 38 zł)

 

Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 


OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92 przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1863).

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 

 


APEL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach apeluje do mieszkańców gminy z prośbą o informację o osobach potrzebujących pomocy w tym w szczególności o osobach bezdomnych oraz niepełnosprawnych, a także starszych nieopuszczających mieszkań. Zgłoszenia można dokonać na nr 74 81 64 524 lub na najbliższy komisariat policji.

 


 

t e l

(74) 816 45 24
(74) 816 45 12

f a x

(74) 818 12 69

e - m a i l

ops@stoszowice.pl

czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
¶roda 7:30 - 17:00
pi±tek 7:30 - 14:00

Projekt i wykonanie INESA