Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

Teraz w ZUS - PROGRAM "RODZINA 500 PLUS" i "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy"

Logo - ZUS

Elektroniczne składanie wniosków - świadczenie 500+ i Rodzinny Kapitał Obiekuńczy

Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców

Świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko, które ma opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego lub jest umieszczone w pieczy zastępczej

Rodzinny Kapitał Obiekuńczy dla rodziców dziecka

Rodzinny Kapitał Obiekuńczy dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie

 


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2023 OPS Stoszowice