Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92Nieodpłatna pomoc w zakresie uzależnień

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027


Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Głównym celem programu jest udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek osobom doświadczającym głębszych form ubóstwa, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 2 056,40 zł – dochód dla osoby samotnie gospodarującej, 1 590,00 zł – dochód dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Formalny obowiązek informowania o realizacji projektu w ramach FEPŻ spoczywa na beneficjentach-organizacjach partnerskich, które odpowiadają za dystrybucję żywności.

Zakładany okres realizacji dystrybucji żywności: od luty 2024

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 .


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


2 maja Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2024 r. (tj. czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach będzie nieczynny.


Centrum wsparcia psychologicznego

Centrum wsparcia psychologicznego

SYNERGIA-CENTRUM.PL


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


Oferta pracy dla osób niepełnosprawnych

Oferta pracy dla osób niepełnosprawnych


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO DS. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego

Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego

Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego


NABóR NA STANOWISKO ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- EDYCJA 2024

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- EDYCJA 2024


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy 2024


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


INFORMACJA O ZMIANACH W ZASADACH DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) zwana dalej ustawą, wprowadza zmiany od dnia 01 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia.

Czytaj więcej o zmianach w zasadach uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


Warsztaty dla seniorów w Twierdzy Srebrna Góra

Bal seniora


Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy. Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Formalny obowiązek informowania o realizacji projektu w ramach FEPŻ spoczywa na beneficjentach-organizacjach partnerskich, które odpowiadają za dystrybucję żywności. Realizacja pierwszej edycji FEPŻ pomocy żywnościowej odbiorcom końcowym będzie realizowana w planowanym okresie od grudnia 2023r. do października 2024r.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 .


BAL SENIORA - rozkład jazdy autobusów

Bal seniora


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Informacja dotyczaca Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024.

Dodatkowo treść ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych po adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 


BAL SENIORA

Bal seniora


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


Pomoc w ramach POPŻ - POMOC ŻYWNOŚCIOWA

POPŻ 2023


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


Spotkania z cyklu – “Senior Online”

Zapraszamy wszystkich seniorów do kolejnego spotkania z cyklu „Senior Online", które odbędzie się 8 maja 2023 roku od 9.00 na platformie YouTube na kanale KPP Ząbkowice Śląskie.

Celem szkoleń w ramach koncepcji "Senior Online" jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces.

Jednocześnie przypominamy, że oszuści internetowi nadal są aktywni w powiecie ząbkowickim. Pod koniec kwietnia br. internetowi oszuści okradli kolejne 2 osoby w powiecie ząbkowickim. Sposoby ich działania nie były nowe, ani oryginalne, jednak chwilowa utrata czujności przez pokrzywdzonych sprawiła, że stracili oni łącznie ponad 11 000 złotych. Pomimo ostrzeżeń ze strony policji, instytucji, firm oraz banków nadal znajdują osoby, które udaje im się okraść. Tylko pod koniec kwietnia br. w powiecie ząbkowickim 2 osoby dały się nabrać i straciły łącznie ponad 11 tysięcy złotych. Sprzedaż używanych rzeczy przez internet cieszy się rosnącą popularnością. Coraz częściej pojawiają się też informacje o osobach, które nie tylko nie otrzymały zapłaty za sprzedane przedmioty, ale straciły duże pieniądze. Tak właśnie było w przypadku 29-latki, która 25 kwietnia zgłosiła się do komendy by złożyć zawiadomienie. Kobieta chciała sprzedać kilka używanych rzeczy za pośrednictwem portalu zakupowego. Skontaktowała się z nią osoba chętna na kupno, ale by dokończyć transakcję mieszkanka powiatu ząbkowickiego miała kliknąć w link. Link przekierował ją do logowania do banków, gdzie wybrała swój i zalogowała się. Efekt tych działań był inny niż spodziewała 29-latka. Zamiast sprzedać rzeczy oddala oszustowi ponad 3500 złotych.

28 kwietnia na policję zgłosił się 45-latek, który został oszukany, przez fałszywego pracownika banku. Scenariusz tego oszustwa powtarzaliśmy już wielokrotnie. Oszust przekonał mężczyznę, że jego oszczędności są zagrożone i jedyny sposób by je ochronić to ściągnąć dodatkową aplikację na telefon lub komputer. Mieszkaniec powiatu ząbkowickiego postępował zgodnie z instrukcjami w wyniku czego nie tylko nie ochronił swoich pieniędzy, ale dodatkowo stracił 8000 złotych wypłacone gdzieś w Polsce.

Pamiętajmy by ślepo nie wierzyć nieznanym osobą, nawet jeżeli na telefonie podczas takiego połączenia wyświetla się nazwa naszego banku. Nie instalujmy dodatkowych programów bez ich dokładnego sprawdzenia. Nie klikajmy w aktywne linki przesłane nam przez obce osoby. Bądźmy czujni, a może ochronimy nasze pieniądze.


Zarządzenie nr 3/2023

Zarządzenie Nr 3/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2023.


NABóR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


życzenia wielkanocne

życzenia wielkanocne


Spotkania z cyklu – “Senior Online”

Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkich seniorów na kolejne spotkania w formie szkoleń z cyklu “Senior Online, które odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 9:00 na platformie YouTube na kanale KPP Ząbkowice Śląskie. Tym razem wracamy do starej formuły spotkania na żywo, by przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi przypomnieć ważne informację. Będzie również część poświęcona bieżącym wydarzeniom, oraz tym razem możliwość zadawania pytań na żywo Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa

Nowe jak i archiwalne odcinki są dostępne na platformie YouTube na kanale KPP Ząbkowice Śląskie. Na spotkaniach podejmowane są tematy dotyczące sposobów działania oszustów, jak również porady jak się przed nimi ustrzec. Celem szkoleń jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuację, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstw.


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY

Plakat - SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny


Spotkania z cyklu – “Senior Online”

Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkich seniorów na spotkania w formie szkoleń z cyklu “Senior Online”.

Nowe jak i archiwalne odcinki są dostępne na platformie YouTube na kanale KPP Ząbkowice Śląskie. Na spotkaniach podejmowane są tematy dotyczące sposobów działania oszustów, jak również porady jak się przed nimi ustrzec. Celem szkoleń jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuację, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstw.


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


TERAPIA DLA DZIECI

Plakat - terapia dla dzieci


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza wyniki naboru na stanowisko - pracownik socjalny


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


DODATEK DO OGRZEWANIE PRĄDEM

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92 w godzinach:
- poniedziałek - czwartek 8:00-15:00
- piątek 8:00-13:00

Wnioski o dodatek elektryczny będzie można składać od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 roku.

Wiecej informacji oraz wniosek do pobrania znajduje sie na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


DODATEK NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92 w godzinach:
- poniedziałek - czwartek 8:00-15:00
- piątek 8:00-13:00

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.


WYDAWANIE ŻYWNOŚCI - LISTOPAD 2022

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STOSZOWICACH INFORMUJE:
ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA
W DNIU 12 LISTOPADA 2022r. OD GODZINY 10.00-15.00
W REMIZIE OSP BUDZÓW


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Gmina Stoszowice planuje przystąpić do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoszowicach lub pod numerem tel. 74 8 164 524 , 74 8 164 512

Udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie, dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Więcej informacji znajduje sie na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl)

Zapraszamy do kontaktu.


Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi(np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”.

Gmina Stoszowice planuje przystąpić do programu , przygotowujemy się do pozyskania środków z Funduszu Solidarnościowego koniecznych do realizacji zadania w 2023 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 74 8 164 524, 74 8 164 512 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

Udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie, dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zapraszamy do kontaktu.


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza, że nabór na stanowisko - pracownik socjalny został nieroztrzygnięty.


DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92 w godzinach:
- poniedziałek - czwartek 8:00-15:00
- piątek 8:00-13:00

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajdziesz w zakładce dodatek węglowy


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny


STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski można składać w terminie od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, ponad podstawowych oraz do 15.10.2022 r. - w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych.

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajdziesz w zakładce stypendia


Wyniki naboru NA STANOWISKO ATYSTENTA RODZINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - asystent rodziny


REKRUTACJA NA STANOWISKO ATYSTENTA RODZINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o etapie rekrutacji na stanowisko - asystent rodziny


REFORMA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Od 1 kwietnia 2020 roku trwa reforma systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Pierwszym miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie powinni szukać pomocy w sytuacjach tego wymagających, są poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Są to ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane na terenie całego kraju.

Wykazu Ośrodków I stopnia referencyjności.

Warto zaznaczyć, że Ośrodki I stopnia referencyjności nie są poradniami zdrowia psychicznego.


OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

Informacje dotyczące wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora


NABÓR NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - asystent rodziny

(szczegółowe informacje na stronie BIP)


NABÓR NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny

(szczegółowe informacje na stronie BIP)


2 maja - OPS nieczynny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje, że w dniu 2 maja 2022 r. bedzie nieczynny


NABÓR NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - asystent rodziny

(szczegółowe informacje na stronie BIP)


Rozkład jazdy pociągów przeznaczonych do przewozu uchodźców

Rozkład jazdy uruchamianych przy współpracy DB pociągów przeznaczonych do przewozu uchodźców Wrocław - Cottbus

Uwaga: kursowanie pociągu relacji Wrocław Gł.- Cottbus odjazd z Wrocławia Gł. o godz. 12.32 przedłużono do 06.04.2022r. (zaznaczone na czerwono)


ŚWIADCZENIE 500+ W RAMACH POMOCY UKRAINIE

Informacja dotycząca świadczenia 500+ dla uchodźców z Ukarainy.


POMOC JEDNORAZOWA - 300 ZŁ W RAMACH POMOCY UKRAINIE

Informator dotyczący pomocy jednorazowej o wartości 300 zł w ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD 800 119 119

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez
Czat zaufania TPD na stronie internetowej 800119119.pl

Więcej informacji

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD https://800119119.pl
Biuro prasowe TPD http://tpd.biuroprasowe.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny https://www.facebook.com/TPDZG oraz tpd.org.pl


Dyżury w ZUS - PROGRAM "RODZINA 500 PLUS" i "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy"

Logo - ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza na dyżury telefoniczne, podczas których pracownicy ZUS będą udzielali informacji związanych ze świadczeniem wychowawczym 500 + i Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Harmonogram dyżurów:

7 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

8 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

9 lutego 2022 r., godz. 9:00 - 12:00, tel. 74 64 97 293

14 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293

15 lutego 2022 r., godz. 12:00 - 14:00, tel. 74 64 97 293

16 lutego 2022 r., godz. 10:00 - 12:00, tel. 74 64 97 660

17 lutego 2022 r., godz. 12:00 - 14:00, tel. 74 64 97 293


Teraz w ZUS - PROGRAM "RODZINA 500 PLUS" i "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy"

Logo - ZUS

Logo - świadczenie 500+ i Rodzinny Kapitał Obiekuńczy


DODATEK OSŁONOWY - nowe świadczenie

Od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. W gminie Stoszowice wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę o dodatku osłonowym

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajdziesz w zakładce dodatek osłonowy


Zarządzenie o dniu wolnym

Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników OPS w Stoszowicach.


Wybór oferty - usługi opiekuńcze 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje o wyborze oferty na: świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego na terenie gminy Stoszowice w 2022 roku.


Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego na terenie gminy Stoszowice w 2022 roku.

Do pobrania formularz ofertowy


Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego na terenie gminy Stoszowice w 2021/2022 roku.


Konto w banku dla seniora

Ulotka informacyjna zachęcająca do założenia konta bankowego, aby łatwo i bezpiecznie otrzymywać rentę lub emeryturę.


Praca sezonowa z EURES

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Wiecej informacj dotyczącej kampani ERES

Zobacz plakat dotyczący kampani ERES


Zostań rodziną wspierającą!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku. Taka osoba czy rodzina może uzyskać oficjalny status rodziny wspierającej. Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy, rodziny z dziećmi i małżeństwa bezdzietne. Bo widzą, że rodzina po sąsiedzku jest mało zaradna i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc. Szczegółowe informacjie dotyczące współpracy rodzin wspierających...

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Wniosek kandydatów rodzina wspierająca


STYPENDIA SZKOLNE 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne na nowy okres 2021/2022. Aktualne informacje o stypendiach....


DOBRY START

Logo - Dobry Start


SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS - PROFIL PUE

Logo - Dobry Start


WNIOSKI 500+

Z uwagi na panującą sytuację dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy, aby w miarę możliwości wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ składać w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu EMPATIA lub portalu ZUS PUE.

Osoby, które chcą złożyć wnioski osobiście lub pobrać druki wniosków proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 74 8164 611 lub 74 8164 512.o

 


WYNIKI NABORU NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - główny księgowy

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


POMOC DLA BEZDOMNYM i NAJUBOŻSZYCH

Informator - jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim zima 2020/2021

 


NABÓR NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - główny księgowy

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


POWIEDZ O TYM KOMUŚ

Logo - Powiedz o TYM komuś

Plakat - konferancja - Powiedz o TYM komuś


OPS OTWARTY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach od 20 października jest ponownie otwarty.


OPS ZAMKNIĘTY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach jest zamknięty do odwołania. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 605 426 898. Wypełnione wnioski oraz pisma można składać w Urzędzie Gminy Stoszowice.

Najprawdopodobniej od 20 października 2020 roku OPS wznowi swoją działalność gdzie będzie można pobrać i wypełnić dokumenty związane ze świadczeniami rodzinnymi i pomocy społecznej.


PROGRAM RODZINA 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach uprzejmie przypomina że w 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500 +.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres, który trwa do 31 maja 2021 r.  

Na nowy okres, trwający od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. należy złożyć kolejny wniosek.

Wnioski będzie można wówczas składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach w  terminie:

 • od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej


PROGRAM DOBRY START

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach w godzinach urzędowania: poniedziałek - wtorek- czwartek 7:30-15:30, środa 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

Wnioski składane mogą być również drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.  

Druki wniosków są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu (drogą elektroniczną), bądź w sierpniu (drogą tradycyjną- papierową) ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. 

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia  w przypadku wniosków złożonych w późniejszych miesiącach nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.


Zarządzenie w sprawie dni wolnych OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje o dniach wolnych od pracy dla pracownisków Ośrodka. Treść zarządzenia.

 


APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej “Twój Parasol”, która to stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Aplikacja może być szczególnie przydatna w obecnym czasie –przeciwdziałania COVID-19 zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 


Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc

 


Zachowanie bezpieczeństwa w OPS

W celu zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa dla klientów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaleca się, aby osoby odwiedzające tut. placówkę były wyposażone w jednorazowe rękawice oraz maseczki ochronne.

 


Poradnictwo psychologiczne dla osób na kwarantannie

Poradnictwo psychologiczne dla osób objętych kwarantanną, umieszczonych w izolacji oraz objętych nadzorem epidemiologicznym: każda środa w godzinach 15:00 – 17:00 pod numerem telefonu – 607 503 628.

 


Pomoc osobom w kwarantannie

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie! Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w godzinach 7:30 – 19:00 pod numer 605 426 898. Pracownicy Ośrodka udzielą niezbędnych informacji i wsparcia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną? Sprawdź!

 


Informacje dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o świadczeniach chorobowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

 


INFORMACJA W SPRAWIE KWARANTANNY PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich informuje, że osoby przyjeżdżające z zagranicy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są objęte 14 dniową kwarantanną na mocy § 2 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 491).

Osoby te proszone są, aby po udaniu się na miejsce odbywania kwarantanny niezwłocznie w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:05) zgłosiły ten fakt telefonicznie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

Telefon: 74 81 66 750
Telefon/fax: 74 81 66 751

Poczta e-mail: psse.zabkowiceslaskie@pis.gov.pl

Informacja w sprawie Kwarantanny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich (PDF 439 KB)

 


Komunikat o pracy Ośrodka

Od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny w ograniczonym stopniu będą podejmować pracę w środowisku, w związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny, ePUAP, bądź drogą meilową:
tel. Świdczenia rodzinne – 74 8164611
tel. Pomoc Społeczna – 74 8164524 / 512
tel. kom. – 605 426 898
e-mail: ops@stoszowice.pl

Prosimy o rozważenie załatwienia sprawy w Ośrodku w późniejszym terminie.

Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z pomocy oraz pracowników tut. OPS oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie informujemy, iż odwołane zostały konsultacje z psychologiem i terapeutą do spraw uzależnień.

 


Komunikat dla mieszkańców i odwiedzających Gminę Stoszowice

Ważny komunikat

W związku z wprowadzeniem działań zapobiegających rozprzestrzeniania koronowirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, informujemy: Szkoły, przedszkola:

 • zgodnie z decyzją rządu od 12 marca br. (czwartek) zajęcia lekcyjne zostają zawieszone do 25 marca br.
 • aby umożliwić rodzicom zorganizowanie opieki dla dzieci, w czwartek i piątek tj. 12-13 marca br. placówki będą otwarte, a nauczyciele będą sprawować opiekę nad przedszkolakami i uczniami. Autobusy szkolne będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy.

Urząd Gminy:

 • pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób regularny w przyjętych godzinach pracy urzędu,
 • prosimy o dokonywanie opłat podatków, opłat za odpady i itp. wyłącznie drogą elektroniczną,
  (w przypadku braku takiej możliwości prosimy o zapłatę należności w późniejszym terminie, za niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie Urząd Gminy nie będzie naliczał odsetek).
 • zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną (74/8 165 510) lub e-mailową (gmina@stoszowice.pl).
 • zaleca się, aby sprawy osobiste w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych załatwiać tylko w przypadkach pilnych i nagłych. W przypadku potrzeby kontaktu prosimy o tel. (74/ 8 164 510) lub kontakt internetowy ( gmina@stoszowice.pl)
 • petentów Urzędu Gminy w Stoszowicach prosimy o zastosowanie procedur wewnętrznych tj. poddanie się badaniu temperatury w wejściu głównym do budynku oraz odkażenie rąk płynem antybakteryjnym, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa petentów oraz pracowników urzędu.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób regularny w przyjętych godzinach pracy urzędu,
 • zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną tel. 748164524/748164611 lub e-mailową ops@stoszowice.pl.

Gminny Ośrodek Kultury, sportu i Rekreacji:

 • wszystkie sekcje artystyczne, zajęcia, warsztaty, treningi piłkarskie zostają zawieszone do odwołania.
 • zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną ( tel. 74/ 81 64 552 lub 74/ 81 64 695) lub e-mailową ( biuro@goksir.stoszowice.pl).

Miejsca publiczne, świetlice, biblioteki, place zabaw, boiska sportowe:

 • od 12 marca br. do odwołania, z użytku zostają wyłączone wszystkie miejsca publiczne, place zabaw, biblioteki.

Z informacji uzyskanych od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich na dzień 11.03.2020 r . godz. 14.00 wnika, iż na terenie Gminy Stoszowice nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania związanego z koronawirusem, a także zastosowaniem kwarantanny czy nadzoru epidemiologicznego. Wszelkie pogłoski sugerujące inną sytuację są nieprawdziwe 

Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk i unikanie kontaktu z osobami trzecimi. Unikajmy miejsc w których gromadzi się dużo ludzi. Prosimy o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku. Nie panikujmy, ale też nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia.

W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (suchy kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ząbkowicach Śląskich ( tel. 74/ 81 66 750).

Ze względu na wprowadzone restrykcje prosimy o wyrozumiałość w sytuacji, która jest dla nas wszystkich wyjątkowa. Tylko działania prewencyjne pozwolą na ograniczenie zagrożenia zakażeniem.

Prosimy o uważne czytanie komunikatów na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz plakatów udostępnianych z Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia | Koronawirus – co musisz wiedzieć?

 


DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ - REKRUTACJA

Rozpoczęła się wstępna rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1-go Maja 9 (budynek Konwentu Bonifratrów). Decyduje stan pacjenta oraz kolejnosc zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące DDOM.

 


NABÓR NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


NABÓR NA PRACOWNIKA NIEROSTRZYGNIĘTY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o nierostrzygnięciu naboru na stanowisko pracownika socjalnego

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - nowa baza teleadresowa

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje o zaktualizowanej bazie teleadresowej dotyczącej Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (treść ogłoszenia)

 


NABÓR - OPIEKUN PRAWNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór kandydatów na
opiekunów prawnych całkowicie ubezwłasnowolnionych
oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

(szczegóły ogłoszenia)

 


POSZUKIWANY OPIEKUN ŚWIADCZĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach poszukuje osoby bądź firmy gotowej do podjęcia współpracy w charakterze opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze dla osób, objętych w/w formą wsparcia przez OPS Stoszowice w roku 2019.

Informacje dotyczące zakresu wykonywanego zlecenia, warunków pracy oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych można uzyskać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach, lub pod numerem telefonu 748164512.

Nabór nie jest opatrzony terminem, gdyż Ośrodek odnotowuje zapotrzebowanie na świadczenie tej formy pomocy, dlatego stale poszukuje osoby chętnych do pracy na stanowisku opiekuna.

 


NABÓR NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


Karta Dużej Rodziny także dla rodziców
dorosłych dzieci

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Nie będzie miał znaczenia ich wiek w chwili składania wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


ZAPRASZAMY NA KONKURS

Regulamin konkursu: Moja gmina - moje miejsce

Metryczka konkursowa: Moja gmina - moje miejsce

 


"BAL SENIORA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 6 października o godzinie 17:00 zaprasza na „Bal Seniora”.

 


Stypendia pomostowe dla Maturzystów 2018

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków od tegorocznych maturzystów z małych dolnośląskich miejscowości, którzy dzięki rekomendacji FEM mogą otrzymać Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów.

Nabór wniosków trwa do 27 lipca 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów pomostowych dla Maturzystów 2018.


NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach przypomina, że od 1 sierpnia 2019 r. w tut. Ośrodku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego "500+" na nowy okres zasiłkowy 2019/2021,
 • świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.


PROGRAM „DOBRY START”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Ośrodka od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przeczytaj.


Pierwsza pomoc dla Aktywnych - szkolenie

Szkolenie dla osób aktywny o pierwszej pomocy


Samoobrona dla seniorów

Kolejny grantobiorca LGD "Qwsi" - Stowarzyszenie Centrum Wyszkolenia Specjalnego z Ziębic - będzie realizowało warsztaty "Bezpieczny senior". Jest to bezpatny kurs samoobrony skierowany do seniorów.


Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel.: 509 287 310.


Zmiana godzin otwarcia Ośrodka

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach od 1 sierpnia zmienia godziny otwarcia w środę i piątek.

 • Środa 7:30 - 17:00
 • Piatek 7:30 - 14:00

Pozostałe dni pracy pozostają bez zmian.


Jak wybrac bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Bezpieczny i aktywny senior


Pierwsze spotkanie w ramach projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim obszarze interwencji"

W ostatni piątek 17.03.2017, w Stoszowicach o godzinie 10:00 odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim obszarze interwencji”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Cal oraz Industry Presonnel Services Sp. Z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akcja "Jabłka"

W spotkaniu uczestniczyło 12 uczestników projektu, doradcy zawodowi i członkowie grupy MGI. Spotkanie było dobrą okazją do wzajemnego poznania się i ustalenia szczegółów rozpoczynającej się współpracy z zakresu aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Pierwsze warsztaty społeczne odbędą się już 20-21 marca 2017. Spotkanie zorganizowane dzięki zaangażowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach.


AKCJA "JABŁKA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach po raz kolejny zakończył akcję „Jabłka” dedykowaną osobom najbardziej potrzebującym.

Akcja "Jabłka"

Owoce bezpłatnie wydawane były przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach w dniach 15.03.2017, 14.12.2016 r..AKCJA "MIGAJMY RAZEM"

Dowiedz się więcej na temat języka migowego.

Migajmy razem - proszura informacyjna na temat jezyka migowegou

 


AKCJA "JABŁKA / MARCHEW"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do akcji „Jabłka / Marchew”.

Akcja "Jabłka/Marchew"

Owoce i warzywa bezpłatnie wydawane będą w dniu 10.03.2016 r.. przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

 • Jabłka wydawane będą w ilości 20 kg na rodzinę.
 • Marchew wydawana będzie w ilości 10 kg na rodzinę.

Warunkiem odbioru produktów będzie potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.

 


Świadczenie rodzicielskie

Od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

 

 


AKCJA "JABŁKA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zakończył akcję „Jabłka”.

Akcja "Jabłka"

Jabłka bezpłatnie wydawane były w dniu 23.11.2015 r. i 17.12.2015 r. przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

Jabłka wydawane były w ilości 20 kg (1 skrzynka) na rodzinę. Warunkiem odbioru jabłek było potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach składa podziękowania Panu Ferdynandowi Dragulskiemu za pomoc w rozładunku jabłek.

 


Wzrost kryteriów i niektórych świadczeń w pomocy społecznej

Od 1 października 2018 r. wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia w pomocy społecznej:

obecnie od 01.10.2018r.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
634 zł
701 zł
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie
514 zł
528 zł
Maksymalną kwotę zasiłku stałego
604 zł
645 zł
Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego
288 zł
308 zł

 


OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92 przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1863).

 

 


APEL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach apeluje do mieszkańców gminy z prośbą o informację o osobach potrzebujących pomocy w tym w szczególności o osobach bezdomnych oraz niepełnosprawnych, a także starszych nieopuszczających mieszkań. Zgłoszenia można dokonać na nr 74 81 64 524 lub na najbliższy komisariat policji.

 


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice