Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do złożania oferty na: świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego na terenie gminy Stoszowice w 2021/2022 roku.


Konto w banku dla seniora

Ulotka informacyjna zachęcająca do założenia konta bankowego, aby łatwo i bezpiecznie otrzymywać rentę lub emeryturę.


Praca sezonowa z EURES

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Wiecej informacj dotyczącej kampani ERES

Zobacz plakat dotyczący kampani ERES


Zostań rodziną wspierającą!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku. Taka osoba czy rodzina może uzyskać oficjalny status rodziny wspierającej. Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy, rodziny z dziećmi i małżeństwa bezdzietne. Bo widzą, że rodzina po sąsiedzku jest mało zaradna i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc. Szczegółowe informacjie dotyczące współpracy rodzin wspierających...

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Wniosek kandydatów rodzina wspierająca


STYPENDIA SZKOLNE 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne na nowy okres 2021/2022. Aktualne informacje o stypendiach....


DOBRY START

Logo - Dobry Start


SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS - PROFIL PUE

Logo - Dobry Start


WNIOSKI 500+

Z uwagi na panującą sytuację dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy, aby w miarę możliwości wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ składać w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu EMPATIA lub portalu ZUS PUE.

Osoby, które chcą złożyć wnioski osobiście lub pobrać druki wniosków proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 74 8164 611 lub 74 8164 512.o

 


WYNIKI NABORU NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o wynikach naboru na stanowisko - główny księgowy

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


POMOC DLA BEZDOMNYM i NAJUBOŻSZYCH

Informator - jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim zima 2020/2021

 


NABÓR NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko - główny księgowy

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


POWIEDZ O TYM KOMUŚ

Logo - Powiedz o TYM komuś

Plakat - konferancja - Powiedz o TYM komuś


OPS OTWARTY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach od 20 października jest ponownie otwarty.


OPS ZAMKNIĘTY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach jest zamknięty do odwołania. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 605 426 898. Wypełnione wnioski oraz pisma można składać w Urzędzie Gminy Stoszowice.

Najprawdopodobniej od 20 października 2020 roku OPS wznowi swoją działalność gdzie będzie można pobrać i wypełnić dokumenty związane ze świadczeniami rodzinnymi i pomocy społecznej.


PROGRAM RODZINA 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach uprzejmie przypomina że w 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500 +.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres, który trwa do 31 maja 2021 r.  

Na nowy okres, trwający od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. należy złożyć kolejny wniosek.

Wnioski będzie można wówczas składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach w  terminie:

 • od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej


PROGRAM DOBRY START

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach w godzinach urzędowania: poniedziałek - wtorek- czwartek 7:30-15:30, środa 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

Wnioski składane mogą być również drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.  

Druki wniosków są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu (drogą elektroniczną), bądź w sierpniu (drogą tradycyjną- papierową) ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. 

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia  w przypadku wniosków złożonych w późniejszych miesiącach nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.


Zarządzenie w sprawie dni wolnych OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje o dniach wolnych od pracy dla pracownisków Ośrodka. Treść zarządzenia.

 


APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej “Twój Parasol”, która to stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Aplikacja może być szczególnie przydatna w obecnym czasie –przeciwdziałania COVID-19 zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

 


Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc

 


Zachowanie bezpieczeństwa w OPS

W celu zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa dla klientów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaleca się, aby osoby odwiedzające tut. placówkę były wyposażone w jednorazowe rękawice oraz maseczki ochronne.

 


Poradnictwo psychologiczne dla osób na kwarantannie

Poradnictwo psychologiczne dla osób objętych kwarantanną, umieszczonych w izolacji oraz objętych nadzorem epidemiologicznym: każda środa w godzinach 15:00 – 17:00 pod numerem telefonu – 607 503 628.

 


Pomoc osobom w kwarantannie

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie! Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w godzinach 7:30 – 19:00 pod numer 605 426 898. Pracownicy Ośrodka udzielą niezbędnych informacji i wsparcia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną? Sprawdź!

 


Informacje dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o świadczeniach chorobowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

 


INFORMACJA W SPRAWIE KWARANTANNY PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich informuje, że osoby przyjeżdżające z zagranicy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są objęte 14 dniową kwarantanną na mocy § 2 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 491).

Osoby te proszone są, aby po udaniu się na miejsce odbywania kwarantanny niezwłocznie w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:05) zgłosiły ten fakt telefonicznie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

Telefon: 74 81 66 750
Telefon/fax: 74 81 66 751

Poczta e-mail: psse.zabkowiceslaskie@pis.gov.pl

Informacja w sprawie Kwarantanny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich (PDF 439 KB)

 


Komunikat o pracy Ośrodka

Od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny w ograniczonym stopniu będą podejmować pracę w środowisku, w związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny, ePUAP, bądź drogą meilową:
tel. Świdczenia rodzinne – 74 8164611
tel. Pomoc Społeczna – 74 8164524 / 512
tel. kom. – 605 426 898
e-mail: ops@stoszowice.pl

Prosimy o rozważenie załatwienia sprawy w Ośrodku w późniejszym terminie.

Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z pomocy oraz pracowników tut. OPS oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie informujemy, iż odwołane zostały konsultacje z psychologiem i terapeutą do spraw uzależnień.

 


Komunikat dla mieszkańców i odwiedzających Gminę Stoszowice

Ważny komunikat

W związku z wprowadzeniem działań zapobiegających rozprzestrzeniania koronowirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, informujemy: Szkoły, przedszkola:

 • zgodnie z decyzją rządu od 12 marca br. (czwartek) zajęcia lekcyjne zostają zawieszone do 25 marca br.
 • aby umożliwić rodzicom zorganizowanie opieki dla dzieci, w czwartek i piątek tj. 12-13 marca br. placówki będą otwarte, a nauczyciele będą sprawować opiekę nad przedszkolakami i uczniami. Autobusy szkolne będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy.

Urząd Gminy:

 • pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób regularny w przyjętych godzinach pracy urzędu,
 • prosimy o dokonywanie opłat podatków, opłat za odpady i itp. wyłącznie drogą elektroniczną,
  (w przypadku braku takiej możliwości prosimy o zapłatę należności w późniejszym terminie, za niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie Urząd Gminy nie będzie naliczał odsetek).
 • zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną (74/8 165 510) lub e-mailową (gmina@stoszowice.pl).
 • zaleca się, aby sprawy osobiste w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych załatwiać tylko w przypadkach pilnych i nagłych. W przypadku potrzeby kontaktu prosimy o tel. (74/ 8 164 510) lub kontakt internetowy ( gmina@stoszowice.pl)
 • petentów Urzędu Gminy w Stoszowicach prosimy o zastosowanie procedur wewnętrznych tj. poddanie się badaniu temperatury w wejściu głównym do budynku oraz odkażenie rąk płynem antybakteryjnym, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa petentów oraz pracowników urzędu.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób regularny w przyjętych godzinach pracy urzędu,
 • zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną tel. 748164524/748164611 lub e-mailową ops@stoszowice.pl.

Gminny Ośrodek Kultury, sportu i Rekreacji:

 • wszystkie sekcje artystyczne, zajęcia, warsztaty, treningi piłkarskie zostają zawieszone do odwołania.
 • zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną ( tel. 74/ 81 64 552 lub 74/ 81 64 695) lub e-mailową ( biuro@goksir.stoszowice.pl).

Miejsca publiczne, świetlice, biblioteki, place zabaw, boiska sportowe:

 • od 12 marca br. do odwołania, z użytku zostają wyłączone wszystkie miejsca publiczne, place zabaw, biblioteki.

Z informacji uzyskanych od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich na dzień 11.03.2020 r . godz. 14.00 wnika, iż na terenie Gminy Stoszowice nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania związanego z koronawirusem, a także zastosowaniem kwarantanny czy nadzoru epidemiologicznego. Wszelkie pogłoski sugerujące inną sytuację są nieprawdziwe 

Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk i unikanie kontaktu z osobami trzecimi. Unikajmy miejsc w których gromadzi się dużo ludzi. Prosimy o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku. Nie panikujmy, ale też nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia.

W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (suchy kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ząbkowicach Śląskich ( tel. 74/ 81 66 750).

Ze względu na wprowadzone restrykcje prosimy o wyrozumiałość w sytuacji, która jest dla nas wszystkich wyjątkowa. Tylko działania prewencyjne pozwolą na ograniczenie zagrożenia zakażeniem.

Prosimy o uważne czytanie komunikatów na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz plakatów udostępnianych z Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia | Koronawirus – co musisz wiedzieć?

 


DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ - REKRUTACJA

Rozpoczęła się wstępna rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1-go Maja 9 (budynek Konwentu Bonifratrów). Decyduje stan pacjenta oraz kolejnosc zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące DDOM.

 


NABÓR NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


NABÓR NA PRACOWNIKA NIEROSTRZYGNIĘTY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o nierostrzygnięciu naboru na stanowisko pracownika socjalnego

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - nowa baza teleadresowa

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje o zaktualizowanej bazie teleadresowej dotyczącej Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (treść ogłoszenia)

 


NABÓR - OPIEKUN PRAWNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór kandydatów na
opiekunów prawnych całkowicie ubezwłasnowolnionych
oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

(szczegóły ogłoszenia)

 


POSZUKIWANY OPIEKUN ŚWIADCZĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach poszukuje osoby bądź firmy gotowej do podjęcia współpracy w charakterze opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze dla osób, objętych w/w formą wsparcia przez OPS Stoszowice w roku 2019.

Informacje dotyczące zakresu wykonywanego zlecenia, warunków pracy oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych można uzyskać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach, lub pod numerem telefonu 748164512.

Nabór nie jest opatrzony terminem, gdyż Ośrodek odnotowuje zapotrzebowanie na świadczenie tej formy pomocy, dlatego stale poszukuje osoby chętnych do pracy na stanowisku opiekuna.

 


NABÓR NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


Karta Dużej Rodziny także dla rodziców
dorosłych dzieci

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Nie będzie miał znaczenia ich wiek w chwili składania wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


ZAPRASZAMY NA KONKURS

Regulamin konkursu: Moja gmina - moje miejsce

Metryczka konkursowa: Moja gmina - moje miejsce

 


"BAL SENIORA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 6 października o godzinie 17:00 zaprasza na „Bal Seniora”.

 


Stypendia pomostowe dla Maturzystów 2018

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków od tegorocznych maturzystów z małych dolnośląskich miejscowości, którzy dzięki rekomendacji FEM mogą otrzymać Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów.

Nabór wniosków trwa do 27 lipca 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów pomostowych dla Maturzystów 2018.


NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach przypomina, że od 1 sierpnia 2019 r. w tut. Ośrodku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego "500+" na nowy okres zasiłkowy 2019/2021,
 • świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.


PROGRAM „DOBRY START”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Ośrodka od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przeczytaj.


Pierwsza pomoc dla Aktywnych - szkolenie

Szkolenie dla osób aktywny o pierwszej pomocy


Samoobrona dla seniorów

Kolejny grantobiorca LGD "Qwsi" - Stowarzyszenie Centrum Wyszkolenia Specjalnego z Ziębic - będzie realizowało warsztaty "Bezpieczny senior". Jest to bezpatny kurs samoobrony skierowany do seniorów.


Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel.: 509 287 310.


Zmiana godzin otwarcia Ośrodka

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach od 1 sierpnia zmienia godziny otwarcia w środę i piątek.

 • Środa 7:30 - 17:00
 • Piatek 7:30 - 14:00

Pozostałe dni pracy pozostają bez zmian.


Jak wybrac bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Bezpieczny i aktywny senior


Pierwsze spotkanie w ramach projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim obszarze interwencji"

W ostatni piątek 17.03.2017, w Stoszowicach o godzinie 10:00 odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim obszarze interwencji”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Cal oraz Industry Presonnel Services Sp. Z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akcja "Jabłka"

W spotkaniu uczestniczyło 12 uczestników projektu, doradcy zawodowi i członkowie grupy MGI. Spotkanie było dobrą okazją do wzajemnego poznania się i ustalenia szczegółów rozpoczynającej się współpracy z zakresu aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Pierwsze warsztaty społeczne odbędą się już 20-21 marca 2017. Spotkanie zorganizowane dzięki zaangażowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach.


AKCJA "JABŁKA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach po raz kolejny zakończył akcję „Jabłka” dedykowaną osobom najbardziej potrzebującym.

Akcja "Jabłka"

Owoce bezpłatnie wydawane były przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach w dniach 15.03.2017, 14.12.2016 r..AKCJA "MIGAJMY RAZEM"

Dowiedz się więcej na temat języka migowego.

Migajmy razem - proszura informacyjna na temat jezyka migowegou

 


AKCJA "JABŁKA / MARCHEW"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do akcji „Jabłka / Marchew”.

Akcja "Jabłka/Marchew"

Owoce i warzywa bezpłatnie wydawane będą w dniu 10.03.2016 r.. przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

 • Jabłka wydawane będą w ilości 20 kg na rodzinę.
 • Marchew wydawana będzie w ilości 10 kg na rodzinę.

Warunkiem odbioru produktów będzie potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.

 


Świadczenie rodzicielskie

Od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

 

 


AKCJA "JABŁKA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zakończył akcję „Jabłka”.

Akcja "Jabłka"

Jabłka bezpłatnie wydawane były w dniu 23.11.2015 r. i 17.12.2015 r. przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

Jabłka wydawane były w ilości 20 kg (1 skrzynka) na rodzinę. Warunkiem odbioru jabłek było potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach składa podziękowania Panu Ferdynandowi Dragulskiemu za pomoc w rozładunku jabłek.

 


Wzrost kryteriów i niektórych świadczeń w pomocy społecznej

Od 1 października 2018 r. wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia w pomocy społecznej:

obecnie od 01.10.2018r.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
634 zł
701 zł
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie
514 zł
528 zł
Maksymalną kwotę zasiłku stałego
604 zł
645 zł
Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego
288 zł
308 zł

 


OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92 przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1863).

 

 


APEL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach apeluje do mieszkańców gminy z prośbą o informację o osobach potrzebujących pomocy w tym w szczególności o osobach bezdomnych oraz niepełnosprawnych, a także starszych nieopuszczających mieszkań. Zgłoszenia można dokonać na nr 74 81 64 524 lub na najbliższy komisariat policji.

 


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2021 OPS Stoszowice